Home

Making Business Human

We gebruiken in ons werkende leven maar de helft van ons menselijk talent. Het streven naar efficiëntie en controle heeft veel organisaties tot plekken gemaakt waar mensen niet worden aangesproken op hun sociale en emotionele kant. Het gevolg is dat die organisaties juist minder efficiënt en effectief werken dan mogelijk is. Ik geloof dat we daar iets aan kunnen doen.

Eind vorig jaar dacht een gelukkig groepje wereldverbeteraars mee over de vraag hoe je dat nou echt voor elkaar kunt krijgen, het werkende leven menselijker maken. Dat gebeurde tijdens het Fellow Man-seminar Making Business Human in Theater de Speeldoos in Baarn. Klik hier links voor meer info.

Geïnteresseerd in mijn boek, over hoe het komt dat we een samenleving hebben waarin onze sociale inborst vaak op de verkeerde manier geprikkeld wordt en hoe het beter kan? Klik dan hier rechts.

Inspiratiesessies

Soms is het nodig om even wakker geschud te worden. Een paar helder verwoorde inzichten om het gesprek binnen de eigen club op gang te brengen en de beweging ten goede in te zetten.

Gewoontetraining

Soms zijn gewoontes hardnekkig. Dan kan een gedegen training handvatten bieden om de ongewenste gewoontes om te zetten in goede gewoontes – duurzaam gewenst gedrag, dus.

Hefboomcoaching

Vaak zijn er mensen of teams die de hefboom zijn voor een positieve verandering. Als zij ondersteund worden bij het verbeteren van hun omgeving, wordt verbetering voor alle medewerkers eenvoudig.

Organisatieadvies

Vaak heeft de werkomgeving een negatief effect op gedrag. De ene keer is het opruimen van een klein struikelblok genoeg voor effectieve samenwerking. Een andere keer moet de organisatie verregaand aangepast worden.

Interim-mens

Soms is een cruciale positie niet ingevuld. Dan kan het slim zijn een interimmer in te zetten. Die moet niet alleen de klus klaren. Die moet ook de werkomgeving menselijker achter laten.