Seminar Making Business Human 2015

Bonussen werken niet en geld doet ons richting individualisme neigen. Killing voor teamwork en innovatie. Toch blijven bonussen bestaan. De spreuk ‘controle is goed, vertrouwen nog beter’ heeft al een lange baard. Toch is zestig procent van werkend Nederland ontevreden over zijn manager, omdat-ie zich te veel of juist te weinig met hem bemoeit. En, gedeelde waarden leiden tot betere prestaties. Toch blijkt dat in veel organisaties er nog altijd verdeeldheid tussen management, staf en medewerkers is over waar de organisatie voor bestaat.

Op 12 november 2015 filosofeerden zeventig mensen in De Nieuwe Poort op de Zuidas over manieren om deze fenomenen naar het verleden te verbannen. Inez van Oord inspireerde om in het werk te doen wat moet gebeuren en niet wat verwacht wordt. Irma Harmelink liet zien hoe je van een dichtgeregelde organisatie het net als thuis (en succesvol) maakt. Nikolaas Sintobin nam een ieder mee naar het profane YouTube en liet zien dat daar levenslessen te vinden zijn. Rudy Snippe legde uit waarom organisaties niet iets moeten zíjn, maar iets teweeg moeten brengen. Olav de Maat stelde de deelnemers de vraag of ze écht de consequenties van making business human willen dragen.

Inez is oprichter van Seasons en Happinez. Irma is bestuurder van ZorgAccent. Nikolaas is jezuïet en internetpastor. Rudy is lector Strategische Ontwikkeling. Olav is oprichter van Fellow Man. Iris Borst maakte de vele foto's.

In 2014 was er ook een MBH-seminar: Making Business Human 2014, net als in 2016: MBH16 en in 2017.