Seminar Making Business Human 2016

De tijd van technocratie, een monomanische focus op winst en blind vertrouwen op de werking van hiërarchieën is voorbij. Het is tijd voor iets beters. Voor dat 'betere' zijn er al allerlei modellen (zoals holacracy en stakeholder relationship management), boeken (bijvoorbeeld Verdraaide organisaties en Reinventing Organizations) en praktijkvoorbeelden (denk aan Buurtzorg en Valve Software). Maar het realiseren van dat ‘betere’ blijkt voor velen nog niet zo gemakkelijk. Er zit nog een wereld tussen dingen beter wíllen en wéten en dingen daadwerkelijk beter dóén. Op het seminar Making Business Human 2016 (MBH16) probeerden we met vier optredens en zo'n zeventig deelnemers die wereld te overbruggen.

Rich en Yvonne Dutra-St. John toonden dat niemand zich alleen hoeft te voelen en dat dat niet alleen belangrijk is voor middelbarescholieren. Henk Verhoeven liet zien dat we qua leiderschap ver van onze evolutionaire basis zijn afgedwaald en dat dat niet handig is. Christien Oudshoorn en Maaike Veenstra gingen in gesprek over waarom het nog niet zo simpel is om menselijk te zijn in een business die bij uitstek human is. Aukje Nauta overtuigde ons ervan dat er overvloed is in plaats van schaarste als je drie keer zoveel geeft als neemt.

Thomas van Driel maakte de vele mooie foto's.

Dit was de derde MBH-editie. MBH15 was editie twee en MBH17 nummer vier.