Diensten

diensten

Om succesvol te zijn moeten mensen en organisaties de brute feiten accepteren, doen wat ze moeten doen, hun verantwoordelijkheid nemen, nederig zijn, ontspannen, veiligheid creëren, hun medemens kennen en praten (lees meer). Maar, hoe doe je dat? Hoe zorg je daar voor?

‘Ik vertaal de abstracte wereld van bedrijfskundige,

psychologische en biologische concepten naar de concrete

werkpraktijk.’

Ik help dat te doen in de vorm die aansluit op de situatie. Ik spreek, train, coach, adviseer en manage. Soms doe ik enkel een van die dingen, maar vaker zijn ze op natuurlijke wijze gecombineerd. De precieze invulling is afhankelijk van de vraag en behoefte. Het gaat altijd om het stimuleren van menselijke samenwerking en het naar de concrete werkpraktijk vertalen van de abstracte wereld van bedrijfskundige, psychologische en biologische concepten.

Organisatieadvies

Soms gaat het echt over de werkomgeving. Dan werkt de wijze waarop de organisatie is ingericht dermate negatief in op hoe mensen in elkaar zitten, dat die aangepast moet worden. Dat kan de ene keer zitten in een klein struikelblok dat, eenmaal uit de weg geruimd, alle ruimte geeft aan effectieve menselijke samenwerking. Een andere keer gaat het om een verregaande aanpassing van de bedrijfsprocessen, organisatiestructuur, ondersteunende (ICT-)middelen, het functiebouwwerk en zo voort. Lees meer…

Inspiratiesessies

Soms is het nodig om even wakker geschud te worden. Daarvoor zijn geen grootse of meeslepende trajecten nodig. Een paar helder verwoorde inzichten kunnen genoeg zijn om het gesprek binnen de eigen club op gang te brengen. Soms ontstaat er daardoor vanzelf iets, dat de beweging ten goede inzet. Lees meer…

Gewoontetraining

Soms zijn gewoontes hardnekkig en kunnen ze niet met enkel een gewenste (werk)omgeving of een helder inzicht worden veranderd in goede gewoontes. Dan kan een gedegen training nodig zijn om uit de groef te komen. Die kan handvatten bieden om de ongewenste gewoontes om te zetten in duurzaam gewenst gedrag – goede gewoontes, dus. In mijn trainingen heb ik niet alleen aandacht voor vaardigheden, waar de meeste trainingen over gaan, maar ook voor blokkerende overtuigingen en elementen in de omgeving van de deelnemers die verkeerde gewoontes stimuleren of goede gewoontes blokkeren. Lees meer…

Hefboomcoaching

Soms zijn er in de organisatie mensen of teams die de positieve verandering kunnen maken of breken. Zij zijn de hefboom. Ze vullen een spilpositie in. Dat kunnen jonge talenten of oude rotten zijn. Het is van belang dat deze mensen aangemoedigd en ondersteund worden om die positie positief in te vullen. Op die manier verander je de omgeving van de overige medewerkers zodanig, dat ook voor hen de verandering ten goede eenvoudig(er) te maken is. Ik heb met alle leeftijdscategorieën te maken gehad als coach, en altijd met plezier en succes. Veelal doe ik dat vanuit een lopende advies- of interim-opdracht, maar het is ook mogelijk om enkel persoonlijke of teamcoaching in te zetten. Lees meer…

Interim-mens

Soms moet er gewoon werk verzet worden, is het onduidelijk waar begonnen moet worden en/of is er een cruciale positie binnen de organisatie niet ingevuld. Dan kan het slim zijn een interimmer in te zetten. Als je in zo’n geval voor mij kiest, zal ik er altijd voor zorgen dat, naast dat ik de klus klaar, de werkomgeving menselijker wordt en de betrokken mensen zich menselijker in hun werk opstellen. Lees meer…