Gewoontetraining

gewoontetraining

Werken bestaat voor het grootste uit een serie routineuze handelingen: gewoontes. Soms zijn gewoontes hardnekkig en kunnen ze niet met enkel een gewenste (werk)omgeving of een helder inzicht worden veranderd in goede gewoontes. Dan kan een gedegen training nodig zijn om uit de groef te komen. Die kan handvatten bieden om de ongewenste gewoontes om te zetten in goede gewoontes – duurzaam gewenst gedrag, dus.

De training Response-ability is een goed voorbeeld van hoe trainingen van Fellow Man werken.

‘Mensen zijn gewoontedieren.’

Resultaat: individuele of collectieve positieve actie

Het resultaat van een training kan variëren van deelnemers die exact weten wat hun te doen staat om hun eigen werk en hun directe omgeving zo menselijk en effectief mogelijk aan te pakken tot een complete beweging van medewerkers die met een uitgewerkt en deels uitgevoerd plan de zaak veranderen tot een succesvolle en plezierige organisatie.

Het doel van elke training is en blijft: minder kosten en ellende en meer opbrengsten en plezier, door het verhogen van de menselijkheid van uw organisatie.

Gewoontes: meer dan alleen gedrag

Mensen zijn gewoontedieren. Gewoontes bestaan bij de gratie van een stimulus, die gewoontegedrag uitlokt, en een beloning, die het gewoontegedrag bevestigt. De meeste trainingen gaan enkel over het gedrag zelf. Deelnemers krijgen kennis en vaardigheden mee om het gewentse gedrag uit te voeren. In mijn trainingen is niet alleen daar aandacht voor, maar ook voor overtuigingen en elementen in de omgeving van de deelnemers die verkeerde gewoontes stimuleren of goede gewoontes blokkeren. Op die manier krijgen deelnemers ook vat op de stimuli en beloningen die hun gedrag sturen.

Training: midden in het leven

Aangezien gewoontes worden gestimuleerd en in stand gehouden door de omgeving, moet een training altijd aansluiten op de praktijk. Trainingen kunnen net zo goed niet plaatsvinden als ze niks met het dagelijks werk te maken (lijken te) hebben, als deelnemers er zitten omdat hun baas hen stuurde of als deelnemers ze zien als een prettige afleiding van hun werk.

Start: intake met deelnemers en betrokkenen

Als voorbereiding op een (serie) training(en), houd ik graag een aantal intakegesprekken met uiteraard de opdrachtgever en mensen die de training zullen gaan volgen en die met de deelnemers samenwerken.

Neem contact op.