Hefboomcoaching

hefboomcoaching

Soms zijn er in de organisatie mensen of teams die de positieve verandering kunnen maken of breken. Zij zijn de hefboom. Ze vullen een spilpositie in. Dat kunnen jonge talenten of oude rotten zijn. Het is van belang dat deze mensen aangemoedigd en ondersteund worden om die positie positief in te vullen. Op die manier verander je de omgeving van de overige medewerkers zodanig, dat ook voor hen de verandering ten goede eenvoudig(er) te maken is.

‘Geef me een plaats om te staan en ik breng de aarde in

beweging.’

Resultaat: bewustzijn en bewuste actie

Het directe resultaat van hefboomcoaching is terug te zien bij de coachee. Dat kan overigens een persoon zijn of een team. De coachee zal zich bewust zijn van de positie die hij of zij in de organisatie inneemt en het belang ervan. Daar begint het mee. Bewustzijn is het halve werk. De tweede helft van dat resultaat is een coachee die bewust die positie kan inzetten, omdat hij of zij die accepteert, weet wat hem of haar te doen staat en ook van zichzelf weet hoe hij of zij dat kan doen.

Het indirecte resultaat is echter het belangrijkste: de hefboomwerking van de coachee op zijn of haar omgeving. De coachee geeft het goede voorbeeld, zorgt ervoor dat anderen zich veilig gaan voelen, dat het gesprek op gang komt en dat bruggen geslagen worden tussen eilanden binnen de organisatie.

Het doel van elke coaching is en blijft: minder kosten en ellende en meer opbrengsten en plezier, door het verhogen van de menselijkheid van uw organisatie.

Hefboom: een oude wijsheid

Archimedes zou hebben gezegd: ‘Geef me een plaats om te staan en ik breng de aarde in beweging.’ Dat is het principe van de hefboom. Veelal worden grote groepen mensen getraind, gecoacht en voorgelicht – voor grote hoeveelheden geld. Dat is echter lang niet altijd nodig. Als je de juiste mensen weet te vinden en díe in de juiste beweging weet te krijgen, dan kun je misschien niet de aarde in beweging krijgen, maar wel de hele organisatie.

Coaching: wat je nodig hebt, niet altijd wat je wilt

Ik heb met alle leeftijdscategorieën te maken gehad als coach, en bijna altijd met plezier en succes, voor beide partijen. Die ervaring heeft me geleerd dat coaching geen kwestie is van meester-gezel of senior-junior. Het gaat erom dat de coach kan brengen wat de coachee nodig heeft. Ik geloof dat het in coaching van belang is om zaken van een afstand te beschouwen, dat vanuit een persoonlijke en menselijke relatie te doen en altijd het doel voor ogen te houden. Daar heb ik bovendien talent voor.

Start: een goed gevoel

Coaching is heel persoonlijk. Daarom is een coachingsrelatie alleen effectief als beide partijen zich senang voelen met de ander. Daarom begint voor mij coaching alleen na een kennismakingsgesprek waar de coachee(s) en ik een goed gevoel aan over houden.

Bij voorkeur coach ik vanuit een lopende advies- of interim-opdracht, omdat de coachee en ik dan praktische, alledaagse situaties kunnen gebruiken als casus voor de coaching. Maar het is ook mogelijk om enkel persoonlijke of teamcoaching in te zetten. Het is dan wel van belang dat ik de coachee ook “in het wild” kan meemaken.

Neem contact op.