Seminar Making Business Human 2017

De manier waarop we werk inrichten verandert snel. Daar zijn we nu wel aan gewend. Denken we. De mens is in de afgelopen 190 duizend jaar dat hij officieel bestaat namelijk helemaal níét veranderd. Zo snel werkt evolutie niet. Hoe zorgen we er dan voor dat de werkomgeving weer bij de mens past?

Dat was de vraag op het seminar Making Business Human 2017 dat deze keer plaatsvond bij Studelta en (top) gecaterd werd door HoogtIJ. Negentig deelnemers en sprekers verkenden samen theoretische concepten en praktische oplossingen. Zodat ze het na het seminar hun werk ook echt menselijker konden gaan inrichten.

Thomas van Driel maakte de vele mooie foto's.

Arjo Klamer gaf ons een andere kijk op de economie, die niet op de instrumentele principes van de markt is gebaseerd maar op waarden. Rob d'Hondt gaf inzicht in de principes van Motivational Interviewing en liet zien dat iederéén wil en dat zelfs in negatieve boodschappen positieve boodschappen verstopt zitten. Roderik Schaepman verbeterde het Japanse concept ikigai door er een vijfde element aan toe te voegen: wat jouw nabije omgeving nodig heeft. Bob Boot overtuigde ons ervan dat als ratio en effectieve bevestiging de overhand krijgen boven gevoel en affectieve bevestiging, we van onszelf en de mensen om ons heen vervreemden. En Olav de Maat deed een pleidooi om altijd en overal de interactie op te zoeken omdat dingen daar nou eenmaal beter van worden.

Zoals elk jaar, gaven we ook aan het eind van deze editie elke deelnemer een zogenaamd inspiratiekaartje. Daarop konden ze invullen wat ze naar aanleiding van het seminar gaan doen om hun individuele werk en hun organisatie menselijker te maken. De antwoorden waren divers maar er was een duidelijke Top 5.

1. Contact, contact, contact

Het centrale thema van deze editie was 'interactie' en Rob d'Hondt hield een krachtig pleidooi voor echte gesprekken. Misschien dat daarom het overgrote deel van de deelnemers zich heeft voorgenomen om veel meer contact te maken met de mensen met wie ze werken. Die voornemens gingen van heel praktisch: 'vaker in plaats van mail of telefoon in het echt afspreken', tot veel fundamenteler: 'meer stil staan bij de echte belevingswereld van de ander'. En één deelnemer nam zich voor juist bepaalde collega's wat vaker op te zoeken: 'meer open staan, juist voor de collega's bij wie ik dit van nature minder doe.'

2. Voelen

Met haptonoom Bob Boot als laatste spreker is het niet gek dat veel deelnemers hun gevoel meer willen inzetten tijdens hun werk. Voornemens als 'bewuster kiezen hoe ik me voel bij keuzes in plaats van alleen rationeel proberen af te wegen,' 'mezelf meer afvragen: wat doet dit met mij? in plaats van: wat vind ik ervan?' en 'collega's meer uitnodigen om over hun gevoel te spreken in plaats van de zaken rationeel aan te vliegen' zijn typerend hiervoor.

3. Menselijker organiseren

Als het seminar Making Business Human heet mag het niet verbazen dat veel seminargangers voornemens omtrent menselijker organiseren opschreven. Typische quotes waren: 'de balans zoeken tussen de "governance" en "het mogen en kunnen zijn als medewerker"', 'waken dat de structuren en procedures niet de overhand krijgen', en 'volhouden dat de mensen tellen en niet de kpi's'.

4. Waardevolle doelen

Het verhaal van Arjo Klamer over een economie gebaseerd op waarden heeft ook veel deelnemers geïnspireerd. Die namen zich namelijk voor om collega's vaker de vraag stellen: waarom is dat belangrijk voor jou? of: wat is belangrijk voor jou? Ook op persoonlijk gebied kwamen dat soort voornemens terug, bijvoorbeeld: 'nog sterker kiezen voor waar ik op gericht ben in de keuzes die ik op werkgebied maak.' En Roderik Schaepman gaf veel mensen daarop blijkbaar een antwoord want regelmatig gaven deelnemers aan hun doelen te gaan zoeken in hun ikigai - en dan het liefst dichter bij huis dan gewoon is op werkgebied.

5. Openheid

Ook waren velen tijdens het seminar aangezet om meer van zichzelf te laten zien. En dan vooral met het doel om de voorgaande vier punten van de Top 5 te dienen. Zo schreef één deelnemer dat hij zijn emoties in werksituaties wilde gaan benoemen om het gesprek weg van het zakelijke en rationele te brengen. Een ander wilde haar persoonlijke verhaal en zoektocht meer gebruiken en delen om anderen te helpen te vinden waar ze op gericht zijn. En de meesten voelden zich gesterkt in überhaupt hun gevoel delen en gebruiken in werksituaties.

Tot slot vroegen we voor het eerst de aanwezigen ook op te schrijven wat de reden was dat ze naar het seminar waren gekomen. Gewoon, omdat het leuk is om te delen, hieronder een selectie uit de antwoorden op die vraag.

'Geloof dat het anders kan.'

'Geïnspireerd raken en bevestigd krijgen wat ik heb te doen'

'Ik zoek de volgende etappe - altijd gedaan wat ik leuk vond, nu verder wellicht meer richting zingeving en contemplatie met de ander.'

'Verdiepen in de menselijke kant van werk - hoe werkt het, wat is het, hoe doe je het?'

'Het menselijker maken van werk is ook écht een dagelijkse strijd van mij persoonlijk.'

'Mezelf dit geven.'

'Ontmoetingskansen.'

'Ik wist zeker dat het weer top zou zijn.'

'Ik was er al vier keer en het is elke keer stimulerend.'

Dit was de vierde MBH-editie. MBH14 was drie jaar geleden, twee jaar geleden was MBH15 en vorig jaar was MBH16.