Referenties

Ik heb veel te danken aan mijn werk- en opdrachtgevers. Zij hebben me veel geleerd over het adviesvak en over wie ik ben als adviseur. Bovendien hebben ze me gebracht naar waar ik nu ben. Hieronder enkelen van hen.

Tom van der Geer, algemeen directeur, VKG

'Gedurende twee jaar heb ik met Olav gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van onze nieuwe HR-strategie passende bij de nieuwe koers van ons bedrijf. Ik vond/vind dat Olav heel goed aansluit op onze MKB-mentaliteit en dus ook de link naar onze mensen goed heeft weten te maken. Olav luistert goed, is kritisch en goed voorbereid. Hij kan theorie goed vertalen naar de praktijk en weet dit ook tastbaar te maken zodat mensen hierop aanslaan. Hij heeft in het hele traject alle stakeholders inclusief onze OR goed weten te verbinden op de uitgezette koers. Dit heeft er met name voor gezorgd dat de besluitvorming gemakkelijker tot stand kon komen. In de HR-strategie is de basis gelegd voor onze HR-instrumenten waarbij Olav in de beoordelingscyclus ook nog de opleiding heeft verzorgd voor alle leidinggevenden. De verdere implementatie van instrumenten is nu aan onze nieuwe HR-manager die een goede overdracht heeft gekregen van Olav.

'Ik ervaar werken met Olav als erg leuk, interessant, energiek, confronterend en kijk terug op een succesvol traject.'

Tom is samen met Sandra. Hij heeft drie kinderen, een hond en woont in Vleuten. Kitesurfen, hardlopen en duiken zijn dingen die hij heel graag doet.

IJle Stelstra, regiocommandant, Brandweer Amsterdam-Amstelland

'Olav heeft met een pure, no-nonsense aanpak de sector Expertise & Regie (E&R) van de Brandweer Amsterdam-Amstelland geholpen om zich meer bewust te worden van haar plek in de organisatie, minder consequentieloos te waarnemen en verantwoordelijkheid te pakken in haar adviesrol. Scherp, bij wijle confronterend, vastbijtend tot het ook echt goed is, ook tot het allerlaatste leesteken. Waarom? Omdat het verschil tussen “zijn” en toekomst, onverschilligheid is.

'Resultaat: besef dat de enige constante voor een stafafdeling anno 2012 verandering is; een veranderde kijk op samenwerking en dienstverlening aan het primaire proces: van opdrachtgever naar opdrachtverdiener; en, dat waar het allemaal om begonnen was, een reorganisatie die klaar is in een korte zucht.'

Na te hebben gewerkt bij de Drogisten Associatie (DA) en de politie heeft hij zich een tijdje gestort op de consultancy. Inmiddels voelt hij zich helemaal thuis bij de brandweer waar hij ook officier is. IJle is een geboren en getogen Fries die werkt in Amsterdam en woont in de Betuwe met zijn vrouw en kinderen.

Jaco Opschoor, procesmanager, ROC ID College

'Van begin 2013 tot eind 2015 werkte ik samen met Olav aan de implementatie van de belangrijkste processen van onze school. We doen dat om onze studenten te laten schitteren en achter de schermen alles vlot te laten verlopen. De bijdrage van Olav in dit project was wezenlijk. Zijn visie, kennis en ervaring als het gaat om procesmatig werken en verandermanagement, zorgden er mede voor dat er iets moois is ontstaan. De klik met Olav is snel gemaakt. Dit komt omdat hij een authentiek en integer mens is. Niet te benauwd om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Dit maakt dat je niet snel boos op hem zult worden als hij de vinger op de zere plek legt. Je weet dat hij dit doet om jou als persoon of de organisatie een stap verder te brengen. Olav is in staat in grote lijnen te denken en de uitwerking van zijn plannen tot op detail kloppend te maken. Met veel aandacht voor kwaliteit. Daarbij is Olav een man van z’n woord. Afspraak is afspraak zit bij hem in zijn genen. Kortom, het is een feest om met Olav samen te werken.'
Jaco is een geboren en getogen Zuid-Hollander, waar hij nog altijd woont met zijn vrouw Cora en twee dochters. Na een kort verblijf in de consultancy, verdient hij nu zijn sporen in het onderwijs als adviseur van de directie en het College van Bestuur.

Arie Rijsdijk, projectleider Present-ID, ID College

'Samen met Olav heb ik een klein jaar een project gedaan dat voor de organisatie van de school en uiteenlopende functionarissen een enorme impact en verandering van staande processen zou hebben. De druk op de invoering was groot vanwege het niet op orde hebben van interne processen en (met name externe) verantwoording en eisen. De kans op een onvoldoende beoordeling door de Inspectie en daarmee samenhangende boetes was levensgroot.

'Halverwege het project werd de externe adviseur vervangen en kwam Olav binnen. Dit betekende voor mij een verandering en voor Olav insteken bij een lopend project. Vanaf de eerste kennismaking bleek zijn flexibiliteit: hij paste naadloos in het project. Hij maakt indruk door zijn efficiënte manier van werken zowel met mij als in de projectgroep. In de gesprekken met mij riep hij vaak: 'Geen managerial talk!' Heldere afspraken maken met deadlines en met name het haarscherp formuleren door Olav: wat is het probleem precies, wie doet wat, met wie en wanneer is het klaar. In plaats van de door mij gehanteerde “briefjes”, haarscherpe actie- en “to do”-lijsten om af te vinken. Als de afspraken niet gehaald werden, dan was zijn stelregel: bellen en praten, menselijk contact. Geen mails. Wat is er aan de hand, welke barrières zijn er en wat kan ik of wij kunnen wij eraan doen om dat weg te nemen.

'Olav formuleert scherp en helder wat er moet worden gedaan. Hij denkt in grote lijnen, én in details. Hij is creatief en zet dat uiterst effectief in. In plaats van tekst, een helder beeld dat blijft hangen bij de medewerkers, het verzinnen van een kreet, het in elkaar zetten van een spel i.p.v. een droge instructie. Direct is hij zowel in een tweegesprek als in een groep; direct en met behoud van relatie slaat hij de spijker op z’n kop. Dat betekent soms incasseren maar nodigt ook uit tot uitdelen. Met name zijn authenticiteit en mens-zijn maken het samenwerken tot een “feest”. Gewoon elkaar accepteren, recht doen, echt zien en gezien worden. Hij durft zich kwetsbaar op te stellen: laat zichzelf zien waardoor spanningen, escalaties op een menselijke manier en snel verdwijnen.

'De samenwerking en het contact met Olav heeft mij op verschillende terreinen veel opgeleverd en ik veronderstel dat dit in de toekomst zo zal blijven.'

Het grootste deel van zijn werkende leven heeft Arie in het onderwijs doorgebracht. Maar, dat is niet zijn enige passie. Zijn saxofoon en zijn dochter Ella (vernoemd naar Ella Fiztgerald, natuurlijk) zijn zijn twee grote liefdes. Arie is een Utrechter die in Alphen woont.

Olav de Maat, Fellow Man

'Ik combineer kennis van de business met mensenkennis. Na mijn studie Toegepaste CommunicatieWetenschap aan de Universiteit Twente, heb ik als intern en extern adviseur veel kennis en ervaring opgedaan met business (process) re-engineering, HR-optimalisatie, veranderkunde, leiderschap(ontwikkeling) en menselijke interactie in het algemeen bij achtereenvolgens de Brakel Interieurgroep, het Kadaster, Atos Consulting en Turner. Bij de laatste twee liepen mijn opdrachtgevers uiteen van overheid en onderwijs, via verzekeringen, energie en installatie naar media.

'Het startpunt in samenwerking is voor mij altijd betrokkenheid bij de mensen met wie ik werk. Ik ben een goede luisteraar en open voor het onbekende en ik heb een goed ontwikkelde intuïtie. Ik laat me niet verleiden tot meehuilen met de wolven in het bos, waardoor ik scherpe observaties kan maken die de zaken terugbrengen naar de kern en nieuwe mogelijkheden laten zien. Ik vertaal het vage, conceptuele en toekomstgerichte naar het concrete en praktische in het hier en nu. Mijn humor, moed, ambitie en associatieve vermogen maken samenwerken met mij altijd een leuke ervaring waarin alle betrokkenen groeien.

'Sinds het begin van deze eeuw werk ik als organisatieadviseur en trainer. Mijn aandacht heeft zich daarbij altijd gericht op hoe organisatiemodellen de wijze waarop mensen met elkaar omgaan beïnvloeden. Het is mijn doel om die beïnvloeding positief en succesvol te laten zijn. Om dat te doen, combineer ik mijn kennis en ervaring van veranderkunde, organisatieontwikkeling en coaching met proces- en organisatieherontwerp en de principes van psychologie en biologie. Die kennis vul ik bovendien continu aan, door me erin te verdiepen middels boeken en gesprekken en er zelf over te schrijven. Momenteel werk ik aan mijn boek Hufters en Helden over menselijke interactie in het openbare leven, dat in april wordt uitgegeven.'

'Ik ben al sinds ik me kan herinneren geboeid door mensen, en vooral door hun gedrag. Waarom zeggen mensen bijvoorbeeld het ene en doen ze het andere? Of hoe komt het dat mensen, die over het algemeen aardig en redelijk zijn, opeens voor hun eigen belang gaan en niet meer voor rede vatbaar zijn? Sinds begin deze eeuw werk ik als intern en extern adviseur. In die tijd heb ik een rijkdom aan menselijke gedragsexperimenten mogen meemaken. Het ene experiment succesvoller dan het andere.

'Mijn conclusie is, dat gedrag altijd terug te brengen is naar de interactie tussen mens en omgeving. Het systeem van onze werkomgeving is voor de meesten van ons het indringendst. We laten in en door die omgeving vaak maar de helft van onszelf en ons menselijk talent zien, terwijl we daar de helft van onze uren op aarde doorbrengen. En daar betalen we de prijs voor, in geluk, succes en geld. Daar móet ik iets aan doen, op mijn manier.

Olav komt oorspronkelijk uit de Betuwe. Hij heeft vijf jaar in Enschede en daarna twaalf jaar in Utrecht gewoond. Nu woont hij in de bossen van Baarn met vriendin Kim, dochter Loulou en hond Cisco. Naast zijn werk maakt hij af en toe nog muziek met zijn band, Puviaq.

Rogier Sterkenburgh, business line manager Coax, Guidion

'Olav heeft als strategieadviseur meegeholpen met het vormgeven van de nieuwe strategie voor een jong managementteam. Tijdens de verschillende sessies wist hij direct goed in te spelen op het team en stuurde en inspireerde hij op momenten waar nodig. Met een krachtige en originele manier is hij in staat om de juiste gesprekken te starten en door middel van goed luisteren en doorvragen weet hij uitstekend de belangrijke discussiepunten op tafel te krijgen. Hij is daarbij kritisch op de uitkomsten maar ook op het proces en zichzelf. Olav neemt dus met half werk geen genoegen en vormt naast adviseur ook een goede sparring partner. Olav is een prettig persoon om mee samen te werken omdat hij vanuit de juiste intentie en altijd doordacht handelt. Het resultaat is dan ook een gedragen strategie die voortkomt uit de groep.'
Rogier is als business line manager verantwoordelijk voor alle dienstverlening richting coax-klanten. Voordat hij in dienst kwam bij Guidion heeft hij verschillende functies gehad binnen Nuon. Rogier woont samen met zijn vriendin in het centrum van Amsterdam en geniet daar van de stad.

Paul van den Bosch, manager Onderwijs & Onderzoek, Inholland

'Olav is in staat om op een menselijke manier het moeilijke makkelijk te maken. Als onbekende werd de hulp van Olav ingeroepen om een interne fusie te begeleiden. In een proces waarbij gevoeligheden en lastige complexe organisatievraagstukken samenkwamen, bleek Olav in beperkte tijd in staat barrières te slechten en nieuwe perspectieven te schetsen. Meest opvallend hierbij is de manier waarop Olav dit op een natuurlijke, prettige en meedenkende manier deed zonder de doelstelling uit het oog te verliezen. Deze combinatie van daadkracht en persoonlijke betrokkenheid heeft er onmiskenbaar aan bij gedragen dat er met draagvlak en enthousiasme is gewerkt aan dit project en dat de resultaten bestendigd zijn. Dat er, ondanks dat het project al geruime tijd afgelopen is, nog steeds frequent contact is met Olav zegt genoeg.'

Paul van Laarhoven, projectleider Het Gelders Werken, Provincie Gelderland

'Tijdens de campagne als voorbereiding voor de verhuizing van de Provincie Gelderland naar onze nieuwe huisvesting en de verdere implementatie van Het Gelders Werken, onze werkstijl, heeft Olav voor ons een aantal workshops verzorgd. Hierin liet hij zien dat in ieder van ons zowel een held als een hufter schuilt. Energiek en in hoog tempo vertelde hij over de verschillende systemen in ons brein en over het feit dat je je laat leiden door vuistregels, ook al denk je zelf van niet. Olav heeft veel kennis over hoe wij mensen in elkaar zitten. Met leuke voorbeelden liet hij ons zien hoe wij geprogrammeerd zijn, waarbij hij het experiment niet schuwde! Hij heeft ons ook laten zien dat je, wanneer je je bewust bent van je programmering en de ruimte die je hebt om ervan af te wijken, je er ook voor kunt kiezen af en toe een held te zijn.'
Paul woont met Monique in Arnhem, de parel van het oosten. Zij zijn ongelofelijk trots op hun zoon Koen en dochter Tessa, niet alleen om wat ze doen, maar vooral ook om wie ze zijn. Paul is gek op reizen en fotograferen, het liefst in die combi.

Miranda Valkenburg, clustermanager Media & Entertainment Management, Inholland

'Ik ben heel blij met Olavs ondersteuning en advies. Hij heeft me enorm geholpen. Niet alleen door zijn doorvragen (waarom waarom waarom en hoezo dan), maar ook door zijn scherpe blik en frisse feedback. Olav stelt zijn oordeel uit en is voortdurend op zoek naar de dieper liggende drijfveren en gedachten. Vanuit een oprechte belangstelling en tegelijkertijd een intrinsieke overtuiging. Dat alles maakt dat ik tot dieper en voortschrijdend inzicht kwam. Heel waardevol. En verder is Olav gewoon een toffe vent.'

Ton van de Berg, ketenmanager, Feenstra

'Olav in tien woorden: vriend, vijand, pragmatisch, humaan, confronterend, leider, sparringpartner, bouwer, uitvinder, filosoof.

'Toen ik Olav leerde kennen, was ik sinds elf maanden werkzaam als teamleider van een Serviceafdeling. Ons bedrijf was op dat moment toonaangevend en marktleider, echter het gevaar van concurrenten werd steeds groter. Daarom koos de organisatie voor een Operational Excellence-programma. Hiervoor werd het adviesbureau ingeschakeld waar Olav werkzaam was. Vanaf het eerste moment dat ik Olav leerde kennen had ik een dubbel gevoel, want wat kwam hij nou eigenlijk doen? Het gevoel duurde even en na een aantal goede gesprekken waarbij onze business van a tot z werd doorgelicht kreeg ik een klik met Olav vanwege zijn humane manier van benadering en werken. Waar ik eerst het gevoel kreeg dat ik ter verantwoording werd geroepen, was het juist het tegenovergestelde en bood Olav mij de helpende hand. Olav wist met zijn doorgrondende analyses de vinger op de zere plekken te leggen en hij gaf regelmatig een voorzet voor de oplossing.

'Olav ken ik als een toegankelijk persoon die iedereen durft te confronteren met zijn bevindingen. Hij houdt je regelmatig de welbekende spiegel voor met goede feedback en argumenten. Zijn bevindingen verbeteren zowel de organisatie als het individu. Het gaat Olav niet om de resultaten op korte termijn, maar juist om prestaties op de lange termijn. Daarvoor richt hij zich op het omturnen van een bedrijfscultuur, die, samen met de visie en strategie, een stevig fundament vormt voor de toekomst van een organisatie.

'Olav leerde ons als team gezamenlijk voor een visie te gaan en deze uit te dragen. Alle veranderingen met als doel Operational Excellence werden daarom vanuit ons eigen team vormgegeven. Uiteindelijk hebben we met de hulp van Olav onze vestiging tot een van de succesvolste van het bedrijf weten te krijgen.'

Bjorn Bouwens, clustermanager Communicatie, Inholland

'Olav heeft het cluster Communicatie van hogeschool Inholland geholpen met het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel. Met Olav kwamen we tot de conclusie dat "bediening" van studenten, in de vorm van bijvoorbeeld begeleiding van en communicatie met hen, niet van de kwaliteit was die de studenten en wijzelf wensten. De weg met Olav afleggen om dit te verbeteren was mooi en heeft geleid tot succes. Olav vraagt door waar anderen geen vragen meer durven stellen, confronteert, wil dingen gewoon écht snappen en stelt de mens centraal. En daarnaast levert hij inhoudelijk fantastisch werk. Zelfs bij inhoudelijke en financiële vraagstukken kijkt hij naar de betekenis voor de werkvloer en hoe je het echt met elkaar werkend krijgt. Een mooie combinatie van critical friend, advies en implementatie.'
Bjorn woont samen met Lisette in Amersfoort. Naast een groot hart voor onderwijs is hij filmliefhebber en regelmatig te horen als filmrecensent bij Omroep Max.

Ronald Schouten, directeur-eigenaar, Warmgarant

'Ik heb fijn samengewerkt met Olav, om strategie te ontwikkelen en daadwerkelijk te implementeren. Medewerkers te laten begrijpen wanneer zij hun werk goed doen. Werkplezier en trots creëren. En in te grijpen waar noodzakelijk. En als het na drie jaar samen buffelen zover is dat je bedrijf van verlieslatend naar winstgevend is gekomen, de strategie werkt en mensen het naar hun zin hebben. Dan mag je verder bouwen. Samen met Olav en Patrick Davidson ontwikkelden wij de Circles of Inspiration. Om ontwikkeling bij je management te bewerkstelligen. Managers van elkaar te laten leren, managers elkaar te laten inspireren. Om de passie, strategie en visie van je bedrijf te laten doorleven en door te geven. Mensen ontwikkelen zichzelf en elkaar. Daarvan stond Olav aan de wieg. Daar is hij op z'n best.'
Ronald was vijf jaar lang directeur van 's lands grootste installatiebedrijf en is in 2012 voor zichzelf begonnen. Hij is getrouwd, heeft vier dochters en heeft, net als Olav, passie voor live muziek!