Training Response-ability – eigen keuzes maken in het algemeen belang

Deze training response-ability had tot doel dat alle medewerkers en managers stuk voor stuk meer verantwoordelijkheid gingen nemen voor hun eigen werk en de ontwikkeling van de organisatie als geheel. En dat is gelukt.

‘Ik ga terug naar meer plezier en creativiteit in het werk.’

Resultaat: flow in een gezonde organisatie

Volgens de deelnemers en de opdrachtgever heeft de training haar doel meer dan bereikt. Volgens hen zijn mensen met meer plezier en creativiteit aan het werk en gaan zij bewuster én vrijer om met collega’s. Ze geven aan dat ze moediger zijn geworden en van een slachtofferrol naar een oplossende en opbouwende rol zijn gegaan. Hierdoor maken ze vaker hun eigen keuzes (én voeren die uit) i.p.v. dat ze afwachten. Bovendien geven ze vaker hun mening als die nodig is.

Kortom, de flow is terug in het bedrijf. Dat zorgt ervoor dat dingen sneller voor elkaar komen (kortere “time-to-market”), energie- en kostenslurpende dossiers uit de weg geruimd worden en er geld verdiend wordt op manieren en uit bronnen die daarvoor niet gebruikt respectievelijk aangeboord werden. Hogere snelheid, lagere kosten, meer innovatie en een hogere omzet, dus.

Klant: high-tech, low-response

Het overgrote deel van het bedrijf bestaat uit medewerkers die technisch zeer hoog opgeleid zijn. Daarnaast was de organisatie in het grootste deel van haar bestaan door het Rijk aangestuurd en gesubsidieerd. Het management was gewend om top-down aan te sturen, veel vanuit control te denken en doen en die control vooral op inspanning en niet op resultaat te voeren. Medewerkers waren dan ook gewend om vanuit de inhoud en taakgericht aan de slag te zijn. En dat terwijl de klant andere dingen gaat vragen, de overheid haar geldkraan langzaam dichtdraait en de concurrentie steeds heftiger wordt.

Vraag: eigen keuzes maken in het belang van het bedrijf

De organisatie was een jaar eerder een nieuwe weg ingeslagen. Werkend vanuit de kernwaarden openheid, vertrouwen, leren, samenwerken en maatschappij en betekenis wilde zij de wereldwijde top bereiken op het gebied van energie, milieu en high-end equipment. Dat was niet alleen een gedeelde wens, om de toekomst van het bedrijf zeker te stellen was het zelfs noodzaak. De omgeving verandert, (eisen van) klanten veranderen en dus was het cruciaal dat het bedrijf en zijn medewerkers mee veranderden.

Men had zich daarom tot doel gesteld te ontwikkelen naar meer sensitiviteit, eigenaarschap, zelfsturing en proactiviteit, reflectie en vakbekwaamheid. Onder, boven en dwars door deze competenties speelt de grondhouding van verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen. Daarover ging deze tweedaagse training.

‘De wereldwijde top bereiken.’

Het doel was dat deelnemers na de tweedaagse in staat zijn om in te schatten wat hun uitdagingen en kwaliteiten zijn m.b.t. het thema verantwoordelijkheid. Ze dienen zich gesterkt te voelen om verantwoordelijkheid te nemen, omdat ze weten wat het van hen vraagt, inzien hoe ze zich verhouden tot anderen en zelfvertrouwen voelen, omdat het oké is zoals het is. Ze zouden beter in staat moeten zijn eigen keuzes te maken in het algemeen belang en daarop te reflecteren.

Reacties van deelnemers

‘Wat ik bijzonder vind aan de training is dat het me echt een stap verder gebracht heeft door me enerzijds inzicht te geven in hoe ik handel en me anderzijds een handvat voor een oplossing aan te reiken. En dat in een tijdsspanne van maar twee dagen.’

‘Oprechte oefeningen en een plezierige trainer!’

‘Ik ben blij dat de training zelf realistisch en dichter bij mezelf bleek te zijn. Ook de gevoelsmatige afstand van de trainer tot mijzelf voelde prettig veel kleiner dan ik van tevoren had ingeschat.’

‘Ik merk nu al dat ik dingen toepas die ik geleerd heb en dat die werken.’

‘Ik vond het een intensieve, leuke twee dagen waarin ik veel tips heb gehad.’

‘Olav weet op de juiste momenten discussies af te kappen of aan te geven wanneer iets niet relevant is voor een opdracht.’

‘De sfeer tijdens de training vond ik heel goed, we waren (aan het einde) echt een groep geworden en er was een open sfeer die ik als prettig ervaren heb.’

‘De manier waarop Olav de training gaf heb ik als erg prettig ervaren. Iedereen krijgt de ruimte om het zo persoonlijk te maken als ze zelf willen.’

‘Compliment aan Olav. Hij legt de vinger juist op de zere plek(ken).’

‘Ik heb de mix van vertrouwelijke en persoonlijke punten en theoretische benaderingen als prettig ervaren.’

‘Een heldere training die ook de benodigde soft skills behandelt zonder zweverig te doen.’

‘Ik heb veel positieve energie uit de training overgehouden. Verder wil ik Olav nog een compliment geven voor zijn authentieke stijl van training geven.’

‘We zijn een week verder en ik ben nog vol van de training. Ik ben er echt dagelijks mee bezig, dus ben niet bang dat dit snel weg zal zakken, zeker niet als we elkaar hierin steunen.’

‘De oefeningen en opdrachten vond ik verrassend (in positieve zin). Ik heb zelden een training gehad die mij achteraf zoveel stof tot nadenken gaf. Met name over de manier waarop de opdrachten gerelateerd zijn aan het onderwerp “verantwoordelijkheid”. Het meeste van wat we hebben gezien kan zowel op het werk als privé worden toegepast.’

‘Zijn echtheid moet Olav vasthouden. Het meedoen in de groep gaf mij het gevoel: eindelijk een training waar de trainer geen kunstje opvoert.’

‘Olav is een inspirerende trainer die dingen in mensen los maakt.’

‘Het programma vond ik goed. Goede balans tussen “instructie” en oefening. Wat ik ook prettig vond is dat Olav de training op een heel natuurlijke manier heeft gegeven. Niet dominant, maar gelijkwaardig met de mensen in de groep, waarbij hij wel goed de leiding hield en zijn doel voor ogen had.’

‘It was a great, instructive and amazing training. No time was wasted. Getting out from the comfort zone gives you other (unexpected) points of view.’

‘Ik heb het fijne veilige gevoel dat ik tijdens en na de training had tot nu toe goed vastgehouden en ik ben van plan dit nog lang vol te houden.’

‘Ik vond het geweldig, mede dankzij Olav als trainer.’

‘I think the training is helpful not only for our working related things but also for our personal life.’

‘It felt soooooo gooood afterwards…until now!’

‘Geweldige training waar ik in het begin onwijs tegen op zag. Het had voor mij nog wel een dag langer mogen zijn. Mijn complimenten. Top dagen!!!!’

‘Training was erg nuttig. Olavs advies (met aanvullingen van deelnemers) was net wat ik nodig had.’

‘Een prima training. Ik ben verrast door de manier waarop Olav de deelnemers uit hun comfortzone haalt.’

‘Het grappige was, dat ik na thuiskomst van de training van plan was “dit en dat te gaan doen”, maar eindigde op de bank en wat tv heb gekeken “zonder te kijken”. Het bleek, dat het bij de collega’s (waarmee ik dit besprak) idem dito was geweest. Oftewel, de training liet mij bepaald niet koud.’

‘Personally, I liked the last part very much, although it was a bit touching and made everyone a bit emotional, it felt soooooo gooood afterwards…until now!!!’

Neem contact op.