Visie

visie

De wortel en de stok voldoen niet

Het streven naar efficiëntie en controle heeft veel organisaties tot plekken gemaakt waar mensen niet worden aangesproken op hun sociale en emotionele kant. Het gevolg is dat diezelfde organisaties juist minder efficiënt en effectief werken dan mogelijk is. De vermeende crisis waar we nu in zitten is daar een ander duidelijk gevolg van. En de oplossingen die daarvoor gezocht worden, zijn vaak van hetzelfde laken een pak. Daardoor komen veel organisaties ook in wat ik een psychologische crisis zou noemen.

Uit onderzoek van Fellow Man naar randvoorwaarden voor samenwerking en prestaties in organisaties blijkt ook dat we op het werk te vaak ons hoofd in ons eentje gebruiken. We zouden er goed aan doen om ook met z’n allen ons gevoel te gebruiken.

We hebben onze organisaties ingericht op basis van ideeën van bedrijfskundigen en economen. Dat is logisch. We hebben immers veel aan die manier van denken en organiseren te danken. Dat verandert niks aan het feit dat daar een cynisch en irreëel mensbeeld bij hoort. Volgens bedrijfskundigen en economen is de mens uit op eigen gewin en handelt hij berekenend en (dus) rationeel. Volgens biologen en psychologen is de mens echter ook een sociaal en irrationeel wezen. Het feit dat organisaties daar geen rekening mee houden, maakt ze suboptimale systemen. Als we organisaties echt succesvol willen maken, moeten we ze volledig menselijk maken. Lees meer…

‘Veel organisaties zitten in een psychologische crisis.’

Menselijkheid scheelt juist tijd

Als mensen op een menselijke manier samenwerken, ontstaan plekken waar het leuker is om te werken. Bovendien worden die mensen en die organisaties succesvoller. Er gaat minder tijd en (dus) geld verloren aan onnodig overleg over keuzes die eerder al genomen zijn en door een natuurlijke flow worden resultaten sneller bereikt. Ook onvoorziene problemen worden sneller opgelost, omdat men zelf verantwoordelijkheid voelt voor het welslagen. Bovendien werken mensen doelgerichter, omdat ze het doel snappen, en klantgerichter, omdat ze beseffen dat de klant ook een mens is.

‘Mensen beseffen ineens dat de klant ook een mens is.’

It’s not all about character

Het gedrag van de mens wordt bepaald door zijn karakter en de omgeving waar hij zich in bevindt. Het karakter is in dit geval niet de persoonlijkheid van een mens, maar datgene dat de diersoort mens mens maakt.

MeInc_Behavior Circle_140212

Een mens is een interessant dier. Het is een sociaal én een egoïstisch dier, dat logisch kan nadenken, maar wiens gedrag sterk gedreven wordt door emoties. De sociale mens wil samenwerken en een ander blij maken. Dat sociale van de mens laat zich echter niet zomaar en altijd zien. Een mens moet zich daarvoor onder andere fit, veilig en onderdeel van een groep voelen en zich onder gelijken wanen. Wordt niet aan die condities voldaan, dan wordt het vertonen van sociaal gedrag opeens veel moeilijker. Meestal wordt een mens namelijk geleid door zijn emoties, die in zijn primitievere hersenen ontstaan. Die verbruiken weinig energie en zijn gericht op overleving. Als er vermoeidheid of angst in het spel is en als er sprake is van anonimiteit en verschillen in cultuur of gewoonte, schakelen de menselijke hersenen over op efficiënt gebruik van energie en overleven. Een heel ander deel van het menselijke karakter, het egoïstische deel, steekt dan de kop op. De kans op gedrag dat anderen boos of bedroefd maakt wordt dan groter.

Helaas zorgen veel organisaties juist voor vermoeidheid, angst en anonimiteit en benadrukken “wij-zij”-gevoelens. De manier waarop ons werkende leven is georganiseerd, drukt daarom vaak precies op de verkeerde knoppen.

‘Een mens is een interessant dier.’

Onze aanleg tot samenwerken en elkaar blij maken is wel degelijk aangeboren. Zij dient aangeboord te worden, zodat we elkaar zien als de gelijken die we zijn. We kunnen onze (werk)omgeving zo vormgeven dat zij ons op onze sociale kant aanspreekt. En we kunnen onszelf trainen om te kiezen voor een reactie die anderen blij stemt.

Daar kan ik bij helpen. Lees meer…